✍ آبادی بوستان نظام پیشنهادها با تکنیک بارور کردن ذهنها و بارش افکار در سازمان

همه ما می دانیم که نظام پیشنهادها یک نظام انفرادی برای تولید و ارائه پیشنهاد هست. به همین دلیل در کتابها اسم دقیقشو individual suggestion system ذکر می کنند. در نظام پیشنهادها یا افراد پیشنهاد فردی ارایه میکنند یا چند نفر برای تولید یک پیشنهاد باهم مشورت می کنند و پیشنهاد گروهی در سیستم ثبت میکنند. اما ما حالت سومی هم هست: تشکیل تیمهای ثابت هم اندیشی این تیمها با استفاده از روش بارش افکار موتور محرکه جدید برای تولید پیشنهادهای بیشتر و کیفی تر هستند

تیمهای هم اندیشی با بکارگیری تکنیک بارش افکار (طوفان ذهنی) کلید رشد فزاینده نظام پیشنهادها می توانند باشند به دبیران توصیه میکنم انرژی و وقت خودشون را در این زمینه پربازده صرف کنند. برگزاری جلسات بارش افکار متعدد در واحدهای مختلف 4 مزیت بزرگ را در بر خواهد داشت

بارش افکار

اولا :

بهره گیری از معجزه خرد جمعی و هم افزایی کار تیمی،تعداد پیشنهادها را بصورت چشمگیری بالا خواهد برد.

دستیابی شرکت آبفای مشهد به سرانه 20 پیشنهاد برای اولین بار در کشور در سایه تشکیل و رقابت تیمهایی بود که از هم اندیشی و معجزه خرد جمعی برای تولید پیشنهاد بهره بردند این نهضت کماکان ادامه داره و این شرکت در این اوضاع بی حالی مملکت، بیش از 1000 پیشنهاد تنها در خرداد ماه امسال و 1300 پیشنهاد در تیر ماه دریافت نموده است.

ثانیا:

در این تیمها ایده ها چکش کاری و اصلاح می شود و لذا پیشنهادها کیفیت بالاتر و درصد تصویب بیشتری نسبت به سایر پیشنهادها دارا هستند در شرکت آبفای مشهد درصد پیشنهادهای مصوب تیمهاهای هم اندیشی حداقل ده درصد بیشتر از پیشنهادهای کمی است. تیمهای حل مسله ماموریتشان با تیمهای هم اندیشی متفاوت است تیمهای حل مسله کل فرآیند حل مسله شامل انتخاب مسله ،علت یابی،ریشه یابی،راه حل گزینی،اجرای راه حل و اقدامات اصلاحی را انجام میدهند

به اعتقاد من تیمهای حل مسله یک نظام مدیریتی جدا از نظام پیشنهادها هستند . نیاز به دستورالعمل و فعالیتهای دبیرخانه ای مجزایی هستند اما تیمهای هم اندیشی جزو محدوده نظام پیشنهادها قرار می گیرند و صرفا به تولید پیشنهاد گروهی با استفاده از تکنیک بارش افکار می پردازند و پیشنهادهایشان را به نام تیمشان به سیستم وارد می کنند و باقی مسیر نظام پیشنهادها طی می شود تیمهای حل مساله تخصصی تر هستند در حالیکه اساس نظام پیشنهادها کایزن است
تیمهای حل مسله باید موضوعات پیچیده تر ی را دنبال نمایند که تیم چند نفره چندین جلسه و احیانا چند ماه را صرف پرداختن به یک مسله می نمایند انتخاب موضوع هم اندیشی با خود تیمهاست

از قضا توصیه من این است که اعضای تیم اولین جلسه و اولین طوفان ذهنیشان را به انتخاب موضوعات هم اندیشی و اولویت بندی آنها اختصاص دهند و بدین ترتیب خوراک چند ماهشان معلوم می شود بنظرم هم می تواند موضوع مسله محور انتخاب شود و هم بر مبنای محورها و فرآیندهای کاری واحد

مثلا کارکنان تیم هم اندیشی واحد آموزش قرار می گذارند جلسه اول ایده یابی برای بهبود فرآیند نیاز سنجی باشد و جلسه بعدی اندازه گیری اثربخشی

ثالثا:

تولید پیشنهاد در تیمهای هم اندیشی اینه که به بدلیل مشارک کارکنان در ارایه پیشنهاد ،مقاومت اجرا پایینتر است و درصد اجرای پیشنهادهای مصوب هم بالاتر است. دلیلش هم روشن است .آدمیزاد به همان مقدار که از دستور و تحمیل بدش می آید از مشارکت و اجماع خوشش می آید

رابعا:

همدلی و صمیمیت بین کارکنان با عضویت و فعالیت در تیمها افزایش می یابد.

چرا که هدیه خداوند به انسانهایی که عقلشان را به هم گره می زنند این است که دلهایشان هم به هم نزدیک می شود.

من روانشناس نیستم ولی اگه کسی به من بگه خانواده سردی داریم و روابط خانوادگیمان مطلوب نیست پیشنهاد من برگزاری جلسه خانوادگی با موضوع بهبود خانه و خانواده است.خواهید دید که هم اندیشی همانند چسبی دلها را با هم گره خواهد زد

معتقدم نظام پیشنهادهایی ها باید استفاده از تکنیک بارش افکار را در سازمانهایمان به فرهنگ تبدیل کنند

روش طوفان فکری (بارش افکارBrain storming) یکی از شناخته شده ترین شیوه های هم اندیشی و ارتقای خلاقیت گروهی بوده و کاربرد جهانی دارد.

معتقدم اگر این تکنیک را به فرهنگ سازمانمان بیفزاییم خدمت بزرگی به سازمان کرده ایم.

این تکنیک جزو تکنیکهای تفکر گروهی است.البته این روش را برای تفر فردی نیز می توان با تغییراتی بکار برد